KKDIK (Turkish Reach)

Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi İzlenmesi Kısıtlanması (KKDIK) ve Danışmanlık Hizmeti

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Maddeyi kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal eden veya ithal eden imalatçı ya da ithalatçı Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa kayıt ettirmek zorundadır.

01.01.2021 tarihi itibari ile kayıt süreci başlamıştır. 31.12.2023 tarihine kayıt süreci sonlanacak olup, kayıt ettirilmeyen maddeler pazarda yer almayacaktır.

  • İmal ve İthal edilen kimyasal envanterinin oluşturulması ,
  • KKDİK MUAFİYET maddelerinin listelenmesi,
  • KKDİK EK 14 İzne tabi maddelerin belirlenmesi,
  • Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması,
  • Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (e-SDS / GGBF)
  • Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti,
  • Tek Temsilcilik Hizmeti,
  • Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF) Yönetimi
  • Konsorsiyum Yönetimi,

Tek Temsilcilik

Yurt dışında üretim yapıp Türkiye pazarına sunan üreticilerin Türkiye’de yerleşik tüzel kişilik ile kayıt sürecini yürütmesi gerekmektedir. Bu tüzel kişilik yönetmelikte TEK TEMSİLCİ olarak ifade edilmektedir.

Üçüncü Taraf Temsilcilik

Türkiye’de yerleşik bulunan imalatçı ya da ithalatçılar, Kimyasal Kayıt Sürecinde firmanızı temsil etmek için ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİ ile anlaşabilmektedir. Üçüncü taraf temsilci atamış olan imalatçı, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği Bakanlık tarafından diğer imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılara açıklanmamaktadır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kuruluşlardan eğitim almış ve sınavı başarılı sonuçlandıran kişi olarak tanımlanmaktadır.

KKDIK sürecinde Kimyasal Değerlendirme Raporu ve Genişletilmiş Güvenlik bilgi Formu hazırlama yetkilisidir.