Hizmetlerimiz

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI————-ÇEVRE YÖNETİMİ


Çevre Mevzuatı kapsamında tüm danışmanlıklar

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED ) Görüşü

Çevre İzin ve Lisansı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi / Yıllık işletme cetveli

Deşarj İzin belgesi (DİB)/ Atıksu Kanal Bağlantı İzni

Yeşil Kuruluş İşlemleri (Green Airport) (Havalimanı ve iştirakçileri için)

Yeşil Yıldız Green Key (Oteller)

Çevre Durum Tespiti

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisansı

Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri

Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Sıfır Atık sistemi Kurulumu

Sıfır Atık Belgesi Alınması

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

GEKAP (Geri Kazanım Katkı Payı) Beyanı

Beyan ve Bildirimlerin Yapılması

SU ve ATIKSU YÖNETİMİ————–HAVA YÖNETİMİ

Atıksu Bilgi Sistemi Kayıtı

Proses Profili / Kirlilik Profili Hazırlanması

Zero Deşarj / ZDHC Kimyasal Yönetimi

Deşarj İzin Belgesi (DİB)

Atıksu Kanal Bağlantı İzni

Atıksu Kimlik Belgesi

ISO 14064 Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Sera Gazı İzleme Planı / Prosedürleri

Sera Gazı Emisyon Raporu İyileştirme Planı

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS)

Büyük Yakma Tesisleri Envanteri

KİMYASAL YÖNETİMİ———– GBF (SDS) HAZIRLAMA

SEA Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama

Büyük Endüstriyel Kaza (Bekra) Bildirimi

Kimyasal Envanter Oluşturulması

Kimyasal Risk Analizi

Tehlikeli Kimyasal Güvenli Kullanımı Eğitimi

Sızıntı – Döküntü Tatbikatı Tatbikatı

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması

GBF Sistemine Yüklenmesi

(SEA) Sınıflandırma Etiketleme Ambalajlama

KKDİK KAYIT DANIŞMANLIĞI

Ön MBDF Kayıtı

MBDF sürecinin yürütülmesi

Kimyasal Kayıtların Yapılması

Endüstriyel Kaza (Bekra) Bildirimi

Kimyasal Envanter Oluşturulması

Kimyasal Risk Analizi

Tehlikeli Kimyasal Güvenli Kullanımı Eğitimi

Sızıntı – Döküntü Tatbikatı Tatbikatı

Tek Temsilcilik

3. Taraf Temsilcilik

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU)